Osasun sistema

Taldea: OSASUN SISTEMA   

Adierazlearen izena: HbA1c-ren neurketa duten diabetikoak     

Definizioa: 2. motako diabetes mellitus (DM II – CIAP2 kodea: T90) duten 14 urte baino gehiagoko biztanleriaren ehunekoa, azken urtean hemoglobina glikosilatuaren neurketa (HbA1c) egin duena.

Adierazlearen deskribapena:

  • Zenbakitzailea: DM2 (CIAP2 kodea: T90) izan duten eta azken urtean HbA1c-ren neurketa egin zaien 14 urtetik gorako pazienteen kopurua (2020/1/1etik 2020/12/31ra arte). 
  • Izendatzailea: Azken urtean DM2 izan duten 14 urtetik gorako pazienteen kopurua (2020/1/1etik 2020/12/31ra arte).

Adierazlea zergatik sartu den:

Paziente horien jarraipen egokia egitera bideratutako adierazlea. 2. mota aukeratzen da, biztanleriaren datu-base bat dagoelako, eta uste delako prozesu horren kontrol egokia erabakigarria izan daitekeela gaixotasuna pronostikatzeko eta biztanlerian izanen dituen ondorioetarako. Hemoglobina glikosilatuaren mailak diabetesaren ekintza patogenoaren jarduera mikro eta makrobaskularraren ebaluatzaile onenak direla uste da. Kontrol egokia zehazteko, adina eta diabetesaren bilakaera-urteak hartu beharko lirateke kontuan, eta adierazle hori hurbilketa orokor bat da.

Datuen iturria: Oinarrizko Osasun Laguntza

Urtea: 2020

Bereizte-maila: Osasun Eskualde Oinarrizkoa

Oharrak:

Osasun Eskualde Oinarrizkoen arabera bereiztean, dagokion Eskualde Oinarrizkoko Lehen arretako pazienteak hartzen dira kontuan, paziente desplazatuak barne hartuta.

Kalkulatzeko, Zizur eta Etxabakoitz Osasun Eskualde Oinarrizkoak elkartu dira.

Betetze-eguna: 2021/10/1

Taldea: OSASUN SISTEMA
   
Adierazlearen izena: Tentsio Arterialaren (TA) neurketa duten pertsona hipertentsoak.

Definizioa:

Hipertentsioa (HTA) izaten duten eta historia klinikoan azken urtean gutxienez TAren neurketa bat duten 14 urtetik gorako biztanleen ehunekoa.

Adierazlearen deskribapena:

  • Zenbakitzailea: Hipertentsioa duten eta azken urtean (2020/1/1tik 2020/12/31ra arte) tentsio arterialaren neurketak egin zaizkien 14 urtetik gorako pertsonak.
  • Izendatzailea: Hipertentsioa duten 14 urtetik gorako biztanleak (2020/1/1etik 2020/12/31ra arte).

Adierazlea zergatik sartu den:

Gaixotasun baskularrak oso prebalenteak dira, eta morbilitate eta hilkortasun handia dute; horregatik, garrantzitsua da hipertentsioa diagnostikatuta duten pazienteen tentsio arteriala neurtzea, ezarritako mugen barruan egon dadin.

Arrisku baskularreko arrisku-faktoreetan jardunez, gaixotasun horien morbilitatea eta hilkortasuna murriztu daiteke.

Datuen iturria: Oinarrizko Osasun Laguntza

Urtea: 2020

Bereizte-maila: Osasun Eskualde Oinarrizkoa

Oharrak:

Arrisku kardiobaskularraren faktore hori, kolesterolarekin, tabakoarekin eta ariketarekin batera, oinarrizkotzat jotzen da jarduera prebentiboen erregistrorako, Prebentzio jarduerak egiteko eta osasuna sustatzeko programaren arabera (PAPPS 2014):

  • TA kontrolatutzat hartzeko, 2 urtetik behin neurtu behar da eta <140/90 izan behar du 60-65 urte baino gutxiago biztanlerian. Adin horretatik gorakoetan, kontrol-helburuak TA <150/90 izan behar du.
  • Tabakoari dagokionez: 10 urtetik aurrera, osasun-profesionalak pertsona guztiei galdetu behar die, 2 urtetik behin, erretzeko ohiturarik baduten, ez bada 25 urtetik gorakoa dela eta bere historia klinikoan “ez-erretzaile” gisa agertzen dela (A motako gomendioa).
  • Kolesterola kontrolatutzat jotzeko, zifrak 200etik beherakoa izan behar du eta 4 urtetik behin neurtu behar da biztanleria osasuntsuan.

Kalkulatzeko, Zizur eta Etxabakoitz Osasun Eskualde Oinarrizkoak elkartu dira.

Betetze eguna: 2021/10/1