Memoria arazoak dituzten pertsonak

Memoria arazoak dituzten adinekoekin denbora partekatzea erronka bat izan daiteke. Zirkunstantziak edozein direla ere (gurekin bizi ohi dira, oporretan laguntzen digute edo eriondo daude gaixotasun batengatik), egoera kudeatzen ikasi behar dugu.

Eskuliburu honek jarraibideak eta orientazioa eman nahi dizkizu, denbora hori kalitatezkoa izan dadin, eta konpartitzeko eta kognitiboki eta emozionalki estimulatzeko aukera izan dadin.

Pertsona oroimentzat eta burutzat hartzearen aurrean, honako kontzeptu hau proposatzen dizugu: pertsona bat da, pertsona gisa, izaki sozial gisa, eta harreman sozialak daude, eta gizakiak aldaketak bizi eta bizitzen ditu. Ikuspegi horretatik, memoria-arazoak dituen pertsona batek maite dituen pertsonekin harremanetan jarraitzen duen heinean, pertsona hori izaten jarraituko du, arazoaren maila edozein dela ere. Duen gizarte-inguruneak bere aukeren arabera lotzen lagunduko dio. Horretarako, lau printzipio gidariri jarraituko diegu (B.I.P.S.):

  • Baloratzea eta duintzea: pertsona, haren erritmoa eta bizi-prozesua errespetatzea.
  • Indibidualizatzea: subjektu heldu gisa tratatzea.
  • Pertsonaren perspektiba: haren lekuan jartzea, enpatikoak izatea.
  • Sozializatzea: gizarte-harreman estimulatzaileen ingurunea hornitzea eta hari eustea.