Nafarroako Adierazleak

Behatokiak biltzen dituen Nafarroako adierazleak iturri desberdinetakoak dira eta komunitate osorako kalkulatuta daude.

Ahal denean, Nafarroaren eta Espainiaren arteko alderaketa erakusten da eta, orobat, azken urteetan kasuan kasuko adierazleak deskribatutako seriea, emakumeak eta gizonak bereizita.

Hemendik adierazle bakoitzaren deskripzio-fitxetara sar zaitezke,
eta horien definizio zehatza jasotzen dute.
Erregistroak 

Adierazleen serieak

Nafarroa - Espainia konparazioa eta sexuaren arabera