Nafarroako Adierazleak

Behatokiak biltzen dituen Nafarroako adierazleak iturri desberdinetakoak dira eta komunitate osorako kalkulatuta daude.

Ahal denean, Nafarroaren eta Espainiaren arteko alderaketa erakusten da eta, orobat, azken urteetan kasuan kasuko adierazleak deskribatutako seriea, emakumeak eta gizonak bereizita.