Ejercicios para mayores

Ejercicios de fisioterapia grupal en ancianos frágiles o con riesgo de caídas

                                                  Proyecto Vivifrail (videos)