ALKOHOLA

Alkoholaren kontsumoa osasunarentzat kaltegarria da eta norberarengan, familiarengan eta gizartearengan ondorio larriak izaten ditu. Alkohol kontsumoa handitu ahala, izan ohiko kontsumoa zein aldian aldikoa, arriskuak eta arazoak ere handitu egiten dira.