COVID19 Berezia

Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokiak osasun eskualde oinarrizkoaren araberako hainbat profil-txosten berezi prestatu ditu, eskualdeka islatzeko bai egoera soziala eta bai asteroko intzidentzia COVID-19aren pandemiaren testuinguruari loturik. Web berean profil horietan aipaturiko informazioa ere biltzen da, profilak osatzeko balio duelako azterturiko eskualde maila ezberdinetan.

Txosten horiez gain, Osasun Eskualde Oinarrizkoaren araberako profil-txostenak daude: Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokiak astero argitaratzen ditu, eta baliagarriak dira eskualde bakoitzaren irudi osoa izateko. Herritarren eskura dago, orobat, Nafarroako Osasun Aktiboen Mapa, Behatokiak Osasun Komunitarioaren Aliantzaren esparruan argitaratzen duena.