Jakinarazteko irizpideak eta jarraibideak

Botikekin lotutako ondorio kaltegarrien (BOK) susmoak jakinarazteko inprimakia da, paperezkoa edo elektronikoa.

Jakinarazpen-inprimakiak Farmakozaintza Zentrora bidaltzen dira. Zentroak BOKak ebaluatu, kodetu eta datu-base nazional batean (FEDRA) sartzen ditu eta datu-base hori, era berean, OMEren base nagusira konektatuta dago. Informazio hori aztertuta, osasun-agintariek neurri arautzaile zehatzak har ditzakete ondorio kaltegarriak agertzen direnean, merkatutik kentzea barne.

Hala jakinarazlearen nola pazientearen datuak isilpekoak dira.

 • Identifikatzeko moduko paziente bat (izena edo inizialak eta/edo sexua eta/edo adina).

 • Gutxienez botika susmagarri bat.

 • Gutxienez ondorio kaltegarri bat.

 • Jakinarazle identifikagarri bat (izena, lanbidea, telefonoa eta helbidea).

 • Farmakoak: tratamenduaren hasierako eta amaierako data, posologia, hartzeko bidea, preskripzioaren arrazoia. Pazienteak hartzen dituen botika guztiak jakinarazi behar dira, automedikaziokoak barne, ahal dela marka komertzialak zehaztuz.
 • Ondorioak: BOKaren hasierako data eta amaierako data eta bukaera.
 • Tratamenduari dagokionez hartutako neurriak.
 • Oharrak: kasuaren ezagutza hobetzen laguntzen duen edozein datu interesgarri (miaketa osagarriak, aurrekariak, etab.).

 • Diagnostiko bereizleak egitean, botikei lotutako ondorio kaltegarriak tartean egoteko aukera aztertu.

 • Susma ezazu ondorio kaltegarri bat dela sintoma bat:

  • farmakoa hartu eta berehala agertzen bada

  • dosia handitu ondoren agertzen bada

  • farmakoa hartzeari uztean desagertzen bada

  • berriro hartzen hastean agertzen bada (nahi gabeko berresposizioa)

 • Bidali txartel hori bat kasu bakoitzerako; izan ere, paziente multzo bati buruzko jakinarazpenak ezin dira kodetu.

 • Beti jakinarazi, nahiz eta eskatzen den informazioaren zati bat ez ezagutu.

 • Botika baten ondorio kaltegarri bat jakinarazi behar den edo ez argi ez baduzu, beti jakinarazi.