Elkarrekin hazten: nerabeen osasun emozionalerako tresnak

Zureseme-alabaren nerabetasunaerronkaemozionalgisahartzenduzu?
Aldaketariksumatuduzuzureseme-alaba nerabearenjokaeranedogogo-aldartean?