Errezeta elektronikoa

Errezeta elektronikoaren bidez, pazienteak bere medikuak agindutako medikamentuak eskura ditzake, farmazia-bulegoetan NOT (norbanakoaren osasun txartela) aurkeztuta.

Farmazia bulegoko langileek medikuak agindutako medikazioa emanen dizute, baina, horretarako, ezinbestekoa da NOTa farmazia-bulegoan aurkeztea.

  • Medikuak zer medikamentu hartu behar dituzun aginduko dizu.
  • Jarraibide orri bat emanen dizute, agindutako sendagai guztiak, posologia eta tratamenduaren iraupena adierazita.
  • Farmazia-bulegoan emanen dizute agindutako medikazioa, eta zure NOTaren bidez sartuko zara sistemara.
  • Osasun Karpeta Pertsonalean, jarraibideak kontsulta daitezke, baita tratamendu luze eta/edo kronikoen kasuan aurreikusitako banaketa-datak ere.