POPULAZIO MIGRATZAILEA

Osasun ekitatea eta populazio migratzailea

Migrazioak areagotu egiten du giza kapitala. Hala ere, populazio migratua, talde gisa, bereziki zaurgarria da osasunean desberdinak jasotzeko. Askotan, migrazio prozesuak berekin dakar gizarte marjinazioa, baliabide ekonomikoen urritasuna, gizarte laguntza eskaintzen ahal duten sareen falta (familia eta lagunak), harrera herrialdean dauden baliabideen ezagutzarik eza, osasun laguntzen urritasuna...

Praktikan, hiru arazo garrantzitsu daude:

  • Hizkuntza
  • Osasun laguntzako sistemari dagokionez, espektatiba desberdinak izatea
  • Erregularizatu gabeko populazio migratzaileak daukan estaldura