Prozesu klinikoak eta kostuaren ebaluazioa: Informazioaren analisirako aukera berriak

SECA Nafarroako Kontabilitate Analitikoaren Sistema

Ahoko antikoagulazioaren azterketa. Kostuaren ikuspegia, erabakia hartzeko

Ospitaleko altaren kostua. Ikuspegi globala (RECH)